Швидко i вигiдно отримати кредит готівкою без додаткових комiсiй та без страхування в KredoBank

Answer

Visit official web site: http://www.kredobank.com.ua/


KredoDirect — одна із найбільш вигідних систем Інтернет-банкінгу, банк с наибольшей польской инвестицией в банковское учреждение Украины.

Visit official web site: http://www.kredobank.com.ua/

Місія

Ми є надійним фінансовим партнером для наших клієнтів і привабливим роботодавцем для наших Працівників.
Завдяки спеціалізації і концентрації ресурсів хочемо досягти і підтримувати довгострокову стабільність нашого бізнесу, забезпечуючи тим самим рентабельність інвестицій наших Акціонерів.

Бачення Банку

Ефективний і безпечний Банк, що забезпечує ріст вартості для акціонерів.

Цінності Банку

  • Надійність.
  • Задоволеність клієнта.
  • Постійне вдосконалення.
  • Підприємливість.
Стратегія

Будемо банком, який керуючись істотними потребами своїх Клієнтів пропонує їм сучасні фінансові рішення.

Використовуючи переваги професійності працівників і всебічної підтримки потужного Акціонера, найбільшого банку Польщі, зосередимо увагу на обслуговуванні роздрібних клієнтів та підприємств малого і середнього бізнесу.

Нашою метою є місце в ТОП-7 банків у роздрібному кредитуванні, забезпечення цільового рівня віддачі на капітал та підтримка темпів зростання, які вдвічі вищі за середні у банківському секторі.

Ми розраховуємо на довгострокову співпрацю і взаємну лояльність у відносинах з Клієнтами і Працівниками.

Кодекс етики

Перед Вами — Кодекс корпоративної етики ПАТ «КРЕДОБАНК».

Кодекс — це документ, який закріплює перелік внутрішніх принципів та стандартів, що визначають етичні норми ведення бізнесу і правила корпоративної поведінки Працівників.

Ми у КРЕДОБАНКу надаємо особливе значення порядності та щирості наших співробітників. Ми прагнемо бути відомі як Банк, який завжди виконує свої зобов’язання, ставиться з повагою до працівників та клієнтів, є відкритим і послідовним. Щирість відіграє вирішальну роль у нашій діяльності та є основою наших відносин з клієнтами, партнерами, державою та акціонерами.

Наш Кодекс корпоративної етики визначає етичні стандарти для усіх Працівників КРЕДОБАНКу. Цей документ також висвітлює очікування щодо прийняття рішень на всіх рівнях нашого Банку. Від кожного з нас вимагається розуміння та дотримання згаданих у Кодексі стандартів, аби уникати порушень етичного характеру. Прихильність до стандартів Кодексу корпоративної етики передбачає не тільки знання його вимог, але й щоденне застосування в практичній роботі. 

Структура АТ "КРЕДОБАНК"

Динамічні темпи розвитку Банку, вихід на нові географічні ринки, розширення спектру послуг, застосування нових банківських технологій зумовлюють необхідність постійних змін в організаційній структурі банку та побудову такої, яка б давала змогу оперативно реагувати на зміни ринкової кон’юнктури.

Станом на 1 жовтня 2018 року організаційну структуру АТ «КРЕДОБАНК» формують Головний Банк і 93 відділення.

У АТ «КРЕДОБАНК» працює близько 2 000 осіб, переважно це люди з вищою та вищою фінансово-економічною освітою. При цьому домінує молодь віком до 35 років. Бізнес-тренінги персоналу здійснюються з залученням міжнародних та українських тренерів. Значну допомогу у навчанні надає PKO BP SA, у якому персонал проходить стажування і знайомиться з досвідом роботи на польському фінансовому ринку.